GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT VONKAJŠEJ TEPLOTY - SENZOR Č. 5 TFA 30.3181 IT TT

GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT VONKAJŠEJ TEPLOTY - SENZOR Č. 5 TFA 30.3181 IT TT

Aktuálna teplota
15.9 °C
21.9.2023 22:00
V minulosti o tomto čase
24. 9. 2023 °C
23. 9. 2023 °C
22. 9. 2023 °C
21. 9. 2023 °C
20. 9. 2023 °C
Štatistika
Umiestnenie: BD Lena v Poprade , byt m. č. L232
Počet meraní:
86 216
Merané od: 5.3.2018 12:30
Najvyššia teplota: 57.4 °C - 1.6.2022 16:30
Najnižšia teplota: -8.3 °C - 27.12.2021 17:30
DNES TEPLOTA
Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C 

Zobraziť deň

Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia údajov databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : CH222 , VON-S okno , D220 , S221 , O225 , L232 , Tvorca tejto aplikáce: tmep.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.