GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT VONKAJŠEJ TEPLOTY - SENZOR Č. 5 TFA 30.3181 IT TT

GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT VONKAJŠEJ TEPLOTY - SENZOR Č. 5 TFA 30.3181 IT TT

Naposledy zaznamenaná teplota
14.4 °C
1.9.2021 19:30
V minulosti o tomto čase
4. 7. 2022 °C
3. 7. 2022 °C
2. 7. 2022 °C
1. 7. 2022 °C
30. 6. 2022 °C
Štatistika
Umiestnenie: BD Lena v Poprade , byt m. č. L232
Počet meraní:
104 526
Merané od: 5.3.2018 12:30
Najvyššia teplota: 46.2 °C - 7.5.2020 17:00
Najnižšia teplota: -6.5 °C - 13.2.2021 07:00
DNES TEPLOTA
Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C 

Zobraziť deň

Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : 0CH222 , 1S_okno , 2D220 , 3S221 , 4O225 , 5L232 , Tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.