GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT VONKAJŠEJ TEPLOTY - SENZOR Č. 5 TFA 30.3181 IT TT

GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT VONKAJŠEJ TEPLOTY - SENZOR Č. 5 TFA 30.3181 IT TT

Naposledy zaznamenaná teplota
17.9 °C
5.8.2022 08:00
V minulosti o tomto čase
30. 11. 2022 °C
29. 11. 2022 °C
28. 11. 2022 °C
27. 11. 2022 °C
26. 11. 2022 °C
Štatistika
Umiestnenie: BD Lena v Poprade , byt m. č. L232
Počet meraní:
123 370
Merané od: 5.3.2018 12:30
Najvyššia teplota: 57.4 °C - 1.6.2022 16:30
Najnižšia teplota: -8.3 °C - 27.12.2021 17:30
DNES TEPLOTA
Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C 

Zobraziť deň

Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : 0CH222 , 1S_okno , 2D220 , 3S221 , 4O225 , 5L232 , Tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.